ชื่อ - สกุล :นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ