ประเภท : ศิษย์เก่า...น่าเอาอย่าง
เรื่อง : นักเรียนนายสิบ อนุชิต สุวิเศษ
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3295
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
พิมพ์ ชื่อ - สกุล     นนส.อนุชิต   สุวิเศษ    (นนส.   =  นักเรียนนายสิบ)

จบการศึกษาชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา  2554

ปัจจุบัน   เป็น นักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์