ประเภท : ศิษย์เก่า...น่าเอาอย่าง
เรื่อง : นางสาวนฤมล พากเพียร
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2171
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
พิมพ์ ชื่อ - สกุล  นางสาวนฤมล พากเพียร

จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา  2553

ปัจจุบัน   กำลังศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม