ประเภท : ศิษย์เก่า...น่าเอาอย่าง
เรื่อง : นางสาววรัญพัชร แคนเภา
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2178
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
พิมพ์ ชื่อ - สกุล
นางสาววรัญพัชร แคนเภา(เกศรินทร์ แคนเภา)
จบปริญญาตรี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สถานที่ทำงาน:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยวรรณ ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์(ตึกงานแพทย์แผนไทย)
ตำแหน่ง:
แพทย์แผนไทยประยุกต์
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ปีการศึกษา 2549