ประเภท : ศิษย์เก่า...น่าเอาอย่าง
เรื่อง : นางสาวบุษยา เขจรรักษ์
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2306
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
พิมพ์ ชื่อ
นางสาวบุษยา  เขจรรักษ์    ชื่อเล่น  บุษ 

เกิด 29 สิงหาคม 2532 ที่อยู่ 93 หมู่ 2 บ้านโนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน         จ.กาฬสินธุ์ 46230 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนนามนพิทยาคม

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนนามนพิทยาคม

คติประจำใจ  ความอดทน หลอมคนให้ทนทาน

ปัจจุบันเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม   

ได้โควต้า สิทธิ์เข้ารับราชการครู สังกัด สพป. ชุมพร เขต 2 ตามโครงการครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ในปีการศึกษา 2556