ประเภท : ศิษย์เก่า...น่าเอาอย่าง
เรื่อง : นางสาวพรนภา สารวิถี
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2259
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
พิมพ์ ชื่อ นางสาวพรนภา  สารวิถี     ชื่อเล่น ยุ้ย

เกิด วันที่ 6 พฤษภาคม 2533

การศึกษา  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนนามนพิทยาคม

ปัจจุบัน กำลังศึกษาคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คติในการเรียน การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม