ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1950
ศุกร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

โรงเรียนนามนพิทยาคมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและทราบถึงพิษภัย  และโทษของผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  จะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด