ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คู่มือสำหรับประชาชนฯ
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1210
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 


คู่มือสำหรับประชาชนฯ
ตาม พรบ.อํานวยความสะดวกขออนุญาตทางราชการ 

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.