โรงเรียนนามนพิทยาคม

เรื่องล่าสุด

เชียร์กันต่อระดับภาค/ชาติ ที่บุรีรัมย์นะครับ

เชียร์กันต่อระดับภาค...
Read More
เชียร์กันต่อระดับภาค/ชาติ ที่บุรีรัมย์นะครับ

ถึงจะได้เหรียญทองแดง แต่ก็ชนะเลิศนะครับ

ถึงจะได้เหรียญทองแดง...
Read More
ถึงจะได้เหรียญทองแดง แต่ก็ชนะเลิศนะครับ

Facebook

นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคม21 hours ago
วิดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสหวิทยาเขตพลังผึ้ง ปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนามนพิทยาคม
นามนพิทยาคม
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสหวิทยาเขตพลังผึ้ง62
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตพลังผึ้ง สพม.24
youtube.com
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคม2 days ago
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สหวิทยาเขตพลังผึ้ง 18-20 ก.ค. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนามนพิทยาคม
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม is with Nuch Aruna Seesing.2 days ago
นายวรเดช มาตเอี่ยม นักเรียนชั้น ม. 6/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 กรกฎาคม 2562 ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม added 77 new photos.2 days ago
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สหวิทยาเขตพลังผึ้ง 18-20 ก.ค. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนามนพิทยาคม
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม added 246 new photos — at โรงเรียนนามนพิทยาคม.3 days ago
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตพลังผึ้ง 18-20 ก.ค. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนามนพิทยาคม