โรงเรียนนามนพิทยาคม

เรื่องล่าสุด

เชียร์กันต่อระดับภาค/ชาติ ที่บุรีรัมย์นะครับ

เชียร์กันต่อระดับภาค...
Read More
เชียร์กันต่อระดับภาค/ชาติ ที่บุรีรัมย์นะครับ

ถึงจะได้เหรียญทองแดง แต่ก็ชนะเลิศนะครับ

ถึงจะได้เหรียญทองแดง...
Read More
ถึงจะได้เหรียญทองแดง แต่ก็ชนะเลิศนะครับ

Facebook

นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 94 ภาพ1 week ago
โรงเรียนนามนพิทยาคม
ร่วมกับ หมู่ 7 ตำบล หลักเหลี่ยม
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 105 ภาพ1 week ago
โรงเรียนนามนพิทยาคม
ร่วมกับ หมู่ 7 ตำบล หลักเหลี่ยม
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 96 ภาพ1 week ago
โรงเรียนนามนพิทยาคม
ร่วมกับ หมู่ 7 ตำบล หลักเหลี่ยม
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 101 ภาพ1 week ago
โรงเรียนนามนพิทยาคม
ร่วมกับ หมู่ 7 ตำบล หลักเหลี่ยม
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 85 ภาพ1 week ago
โรงเรียนนามนพิทยาคม
ร่วมกับ หมู่ 7 ตำบล หลักเหลี่ยม
นามนพิทยาคม
นามนพิทยาคมนามนพิทยาคม อยู่กับ ครูเต้ ภูพาน1 week ago