ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนามนพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งขึ้นเมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คนโดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนหลักเหลี่ยมวิทยาคม จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2520 จึงย้ายมายังสถานที่ปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนนามนพิทยาคม เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูทั้งหมด 28 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พนักงานราชการ 3 คน มีนายอัคเรศศ์ ป้องกัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี สามัคคี กีฬาเด่น เน้นวินัย

ปรัชญาของโรงเรียน

“ การศึกษาคือรากฐานของชีวิต ”

สีประจำโรงเรียน

“ น้ำเงิน – เหลือง ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ ต้นไทร ”