ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์.บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ประวัติอินเตอร์เน็ต
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ประวัติความเป็นมา
- อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
- แบบทดสอบหลังเรียน
ระบบอินเตอร์เน็ต
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- การเชื่อมต่อ
- ภาษาสื่อสารในอินเตอร์เน็ต
- ผู้ดูแลอินเตอร์เน็ต
- บริการในอินเตอร์เน็ต
- ข้อดีและข้อจำกัดของอินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- แบบทดสอบหลังเรียน
เวิร์ลไวด์เว็บ
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- World Wide Web (WWW)
- URL คืออะไร
- โดเมนเนม คืออะไร
- การจดทะเบียนโดเมนเนม
- แบบทดสอบหลังเรียน
บราวเซอร์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- Browser คืออะไร
- การใช้งาน Internet Explorer
- การนำทางเบื้องต้น
- การค้นหาเว็บ
- ประโยชน์ของการสืบค้น
- ประโยชน์ของ Search Engine
- แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้น
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เครื่องมือในการค้นหา
- ประเภทของ Search Engine
- Search Bar
- แบบทดสอบหลังเรียน
การสืบค้นข้อมูล
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เครื่องมือค้นหาความรู้
- เทคนิคที่ควรรู้ในการค้นหาข้อมูล
- กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
- การสืบค้นข้อมูล (ข้อความ)
- การสืบค้นข้อมูล (รูปภาพ)
- การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ
- การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง
- แบบทดสอบหลังเรียน
<< แนะนำติชมครับ >>
 
 
 
 
 
 
 
ครูเทวัญ ภูพานทอง
ครู คศ. 1
E-mail : krutae123@gmail.com
โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24