ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์.บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ประวัติอินเตอร์เน็ต
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ประวัติความเป็นมา
- อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
- แบบทดสอบหลังเรียน
ระบบอินเตอร์เน็ต
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- การเชื่อมต่อ
- ภาษาสื่อสารในอินเตอร์เน็ต
- ผู้ดูแลอินเตอร์เน็ต
- บริการในอินเตอร์เน็ต
- ข้อดีและข้อจำกัดของอินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- แบบทดสอบหลังเรียน
เวิร์ลไวด์เว็บ
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- World Wide Web (WWW)
- URL คืออะไร
- โดเมนเนม คืออะไร
- การจดทะเบียนโดเมนเนม
- แบบทดสอบหลังเรียน
บราวเซอร์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- Browser คืออะไร
- การใช้งาน Internet Explorer
- การนำทางเบื้องต้น
- การค้นหาเว็บ
- ประโยชน์ของการสืบค้น
- ประโยชน์ของ Search Engine
- แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้น
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เครื่องมือในการค้นหา
- ประเภทของ Search Engine
- Search Bar
- แบบทดสอบหลังเรียน
การสืบค้นข้อมูล
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เครื่องมือค้นหาความรู้
- เทคนิคที่ควรรู้ในการค้นหาข้อมูล
- กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
- การสืบค้นข้อมูล (ข้อความ)
- การสืบค้นข้อมูล (รูปภาพ)
- การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ
- การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง
- แบบทดสอบหลังเรียน
.....
.......  
 
.........เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการสืบค้น (Search Engine) มีอยู่มากมายและมีให้บริการอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่ใช้บริการการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะ การเลือกใช้นั้นขึ้นกับประเภทของข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการสืบค้น Search Engine ต่างๆ จะให้ข้อมูลที่มีความลึกในแง่มุมหรือศาสตร์ต่างๆ ไม่ เท่ากัน
ตัวอย่าง Search Engine ที่นิยมใช้มีทั้งเว็บไซต์ที่เป็นของต่างประเทศ และของไทยเอง ตัวอย่าง เว็บไซต์ของไทยและต่างประเทศ ได้แก่

   
 
website ภาษาไทย
website ภาษาอังกฤษ
http://www.thaifind.com http://www.ixquick.com
http://www.thaiseek.com http://www.yahoo.com
http://www.thaiall.com http://www.lycos.com
http://www.thainame.net/main.html http://www.netfind2.aol.com
http://www.sanook.com http://www.excite.com
http://www.google.com http://www.altavista.com
http://www.aromdee.com http://www.freestation.com
   
 
.........Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ Search Engine ที่แต่ละเว็บไซต์นำมาใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่คุณจะเข้าไปหาข้อมูล หรือเว็บไซต์ โดยวิธีการ Search นั้น อย่างน้อยเราจะต้องทราบว่า เว็บไซต์ที่คุณเข้าไปใช้บริการ
ใช้วิธีการหรือ ประเภทของ Search Engine อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียด ในการจัดเก็บข้อมูลต่างกันไป ที่นี้เราลองมาดูซิว่า
Search Engine ประเภทใดที่เหมาะกับการค้นหาข้อมูลของเรา
 
 
 
ภาพจาก http://www.hosting.co.th/
 
  เว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่ได้รับความนิยม
 
website
ลักษณะการให้บริการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
Yahoo เป็น Site ที่ได้รับความนิยมมากสูงสุดตัวหนึ่ง การจัดระบบรายงานผลเป็นแบบ
Subject Base Directory คือเริ่มจากการกำหนดหัวข้อใหญ่(Topics) แล้วจึงแตก
แขนงย่อยลงไปเรื่อยๆ Yahoo เน้นความสำคัญกับระบบ Directory มากกว่าระบบ
Search Engine
เป็น เครื่องมือสืบค้นที่มีประสิทธิภาพที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนรู้จักดีมีเครื่องมืออันทรงพลัง
ในการค้นหาข้อมูล มีฐานข้อมูลครอบคลุมและการใช้งานที่ง่าย มีเครื่องมือค้นหาแบ่งเป็น 2
แบบคือ
1.Simple Search 2.Advanced Search
เป็น เครื่องมือสืบค้นที่มีขอบข่ายของการค้นหาที่กว้างไกลเพราะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่
กว่า 120 ล้านหน้า เป็นรองเพียง altavista และ Northenlight เท่านั้น Hotbot
มุ่งเน้นการบริการค้นหาข้อมูลและขยายขอบเขตของฐานข้อมูล Hotbot ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ
1. Main Page 2.Advance Search Page
Lycos เป็น Search Engine ขนาดกลาง(ประมาณ 60 ล้านหน้า) เน้นรูปแบบ
การนำเสนอผลการค้นหาอย่างเป็นระบบ Lycos เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่ว ๆ ไป
ที่ต้องการเรื่องราวที่ไม่ซับซ้อนและต้องการคำแนะ นำควบคู่กันไประหว่างค้นหา
สามรถปรับปรุงการแสดงผลให้มีความหลากหลายรูปแบบหรือจำกัดการค้นหาเฉพาะ
เรื่อง เช่น สนใจเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือหรือข่าว เป็นต้น
Excite จัดเป็นเครื่องมือสืบค้นขนาดกลาง(ประมาณ 55 ล้านหน้า)ประสบความสำเร็จ
มายาวนาน มีจุดเด่นคือขนาดฐานข้อมูลที่เหมาะสมและโปรแกรมการค้นหาและแสดงผล
ที่ยอดเยี่ยม
Metacrawler จัดเป็น Meta-Site ที่เก่าแก่ใช้โปรแกรมการสืบค้นของ
WebCrawler, Yahoo,Lycos,Altavista,Infoseek ฯลฯ
ในการค้นหาข้อมูลสามารถเลือกใช้เทคนิคการทำ Simple Search ของทุก
Search Engine ที่กล่าวมา
   
   
 
   
ครูเทวัญ ภูพานทอง
ครู คศ. 1
โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24