.
1 1
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2549 ชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม จัดอบรมการจัดทำโฮมเพจของสถานศึกษา
 
แก่คณะครูในกลุ่มสถานศึกษา 7 สพท.กส. เขต 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนนมนพิทยาคม
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
ลิงค์เว็บไซต์โรงเรียนในกลุ่ม ๗
โรงเรียนสังคมพัฒนา
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
โรงเรียนหนองโพนสูง
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนหนองแวงหนองน้อย
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์
โรงเรียนเย็นสยาม
โรงเรียนหนองบัวนอก
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองบัวกลาง
โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย
 

BACK

โรงเรียนนามนพิทยาคม
ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทร.043-867046
Webmaster : naita Tel : 05-9086353 e-mail : p_tayval@hotmail.com