ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนชุดที่ 1 เรื่อง อุปกรณ์การปักแผ่นเฟรมพลาสติก
โดย ครูกำไล ตุระซอง
 
<< ศูนย์การเรียน >>
<< คู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน >>
 
   
...........................  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
<< วิธีการปักแผ่นเฟรมเบื้องต้น >>
 
 
<< วิธีปักแผ่นเฟรม >>
<< ตัวอย่างลายแผ่นเฟรม >>
 
   
   
   
   
   
     
     
     
       
       

<<= กลับหน้าหลัก =>>

โรงเรียนนามนพิทยาคม
ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทร.043-867046 ติดต่อ webmaster@namonpit.ac.th

Webmaster: Krutae E-mail: p_tayval@hotmail.com Tel:085-9086353