หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปการพูด @_@
คำนำ
ความสำคัญของการพูด
จะแก้ความประหม่าหรืออาการสั่น
ได้อย่างไร
หลักย่อ ๆ สำหรับการเตรียมการพูด
การเตรียมตัวพูด
องค์ประกอบการพูดในโอกาสต่าง ๆ
การปรากฏกายบนแท่นพูดอย่างไรถึงจะดูด
เปิดฉากการพูดอย่างไรจึงจะไปได้สวย
ข้อควรจำเวลาเปิดฉากการพูด
พูดจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้
อย่างไร
วิธีการทำให้จำได้ดี
สรุป
บรรณานุกรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    นักพูดหน้าใหม่ ควรจะปรับเปลี่ยนความเข้าใจผิด ๆ ให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี้  
    1. ความสามารถในการพูด ไม่ใช่เป็นพรสวรรค์เฉพาะบางคน แต่ความสามารถในการพูด  
 
เป็นพลังหรือ ทรัพยากรที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของแต่ละคนอยู่แล้ว
 
    คนพูดเก่งอาจมีอยู่ 2 ประเภท คือ พวกหนึ่งเป็นพวกพูดเก่ง พูดแบบสร้างสรรค์ให้กำลังใจ ให้ข้อคิดได้  
  เรื่องได้ราว ในขณะที่อีกพวกหนึ่ง พูดแบบทำลายมิตร พูดเก่งในการนินทาว่าร้าย หรือพูดส่อเสียดยุยงผู้อื่น พวก  
  หลังนี่เขาเรียกว่าพวก "ปั้นน้ำเป็นตัว" สอดแทรกอยู่ในหลายวงการ ทั้งในสภากาแฟและสภาผู้ดี ถ้าได้ฟังคน  
  ประเภทนี้พูดก็ขอให้ฟังหูไว้หู เพราะพวกนี้ดีแต่พูด แต่ทำไม่เป็น  
    2. การประหม่าหรือตื่นเวทีเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะนักพูดหน้าใหม่ นักพูดระดับแนว  
  หน้า ไม่ว่าในเมืองไทยหรือว่าที่ไหน ในโลกที่ได้ชื่อว่า "เซียน" ย่อมมีความประหม่า และเกิด  
  อาการสั่นเวลาหัดพูดใหม่ ๆ ด้วยกันทุกคน  
    ฉะนั้น อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องประหลาด เป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะตัวเรา จงอย่าเกิดความท้อแท้สิ้น  
  หวังเป็นอันขาด  
             
 
จะแก้ความประหม่าหรืออาการสั่นได้อย่างไร ?
 
    จงเตรียมการพูดทุกครั้ง ไม่ว่าจะขึ้นไปเป็นพิธีกร ไปร่วมสัมมนา เป็นประธานเปิดการประชุม ไปกล่าว  
  อวยพร เป็นวิทยากรผู้บรรยาย การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน แม้กระทั่ง จะพูดแนะนำตักเตือนลูกหลานหรือลูกน้อง  
    การเตรียมตัวดี จะทำให้เกิดความมั่นใจ เกิดพลังที่จะระงับหรือบรรเทาการประหม่าได้อย่างวิเศษสุด  
  ว่ากันว่าความสำเร็จของการพูดอยู่ที่การเตรียม 70% อีก 30% อยู่ที่การพูด  
    "การไม่เตรียมตัวในการขึ้นเวทีปราศรัย ก็ไม่ผิดอะไรกับนักมวยที่ขึ้นเวทีโดยไม่ได้ฝึกซ้อม  
  เท่ากับขึ้นไปรับความพ่ายแพ้"  
    นอกจากจะเตรียมตัวดีแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การวิเคราะห์คนฟังและโอกาสที่จะพูด การขึ้นเวที  
  เปรียบเสมือนกับการก้าวสู่สังเวียนการต่อสู้ ถ้าไม่รู้ว่าจะสู้กับใคร รังแต่จะเสียเปรียบ ฉะนั้นต้องรู้ว่า พูดให้ใครฟัง  
  มีระดับการศึกษาอย่างไร มีอาชีพอะไร อายุอานามเท่าไร แก่หรือหนุ่มสาว เป็นชายหรือหญิง  
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.