ตอนที่ ๑ สระ
 
    ทราบกันหรือไม่ค่ะ ว่า...ในอักษรไทยมีทั้งรูปและเสียงของสระจึงจะทำให้คำ  
  และพยางค์สมบูรณ์ มารู้จักสระกันเถอะค่ะ  
     
 
สระ
 
  ๑.สระแยกเป็น ๒ ประเภท คือ รูปสระ และเสียงสระ  
  ๒.รูปสระมี ๒๑ รูป  
  ๓.เสียงสระมี ๓๒ เสียง  
  ๔.สระแท้มี ๑๘ เสียง สระประสมมี ๖ เสียง สระเกินมี ๘ เสียง  
........บอกได้ไหมค่ะว่า รูปสระ มีอะไรบ้าง....................  
  เสียงสระ มีอะไรบ้าง......................  

ไม่แน่ใจไปดูเฉลย

นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.