อ่านเพื่อทำความเข้าใจอีกนิดนะคะ
  วรรณยุกต์ เป็นตัว หรือสัญลักษณ์บังคับให้อ่านออกเสียง สูง ๆ ต่ำ ๆ เมื่อเสียงวรรณยุกต์ต่าง
ออกไปความหมายก็จะต่างออกไปด้วย คำทุกคำต้องมีเสียงวรรณยุกต์ ถึงแม้จะไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ตาม
  วรรณยุกต์แบ่งออกเป็น รูป และเสียง วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง
    วรรณยุกต์ไม่มีรูป คือ วรรณยุกต์ที่ไม่ต้องใช้รูป วรรณยุกต์บังคับข้างบน เช่น คาง, ขาก, คัก, ขาง
  เป็นต้น วรรณยุกต์ไม่มีรูปนี้มีครบทั้ง ๕ เสียง
   
 
เมื่ออ่านแล้วตอบได้ไหมค่ะว่า ความหมายของวรรณยุกต์คืออะไร.........
   

ดูเฉลยในหน้าถัดไปเลยค่ะ

นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.